Ziekteverzuim verlagen: hoe pak je het aan?

Minder ziekteverzuim op het werkNiemand is graag ziek. Sterker nog, liever ben je helemaal niet ziek. Merk jij dat er veel (kortdurend) ziekteverzuim is binnen jouw team of organisatie? Dan is het goed mogelijk dat dit ziekteverzuim een andere oorzaak heeft dan een rondgaand griepvirus.

Veel ziekteverzuim: de oorzaak

Naast de huis- tuin en keukengriepjes zijn er veel andere mogelijke oorzaken van ziekteverzuim. Zoals de onderstaande oorzaken:

  • Een (te) hoge werkdruk
  • Conflicten tussen collega’s
  • Ontevredenheid over de functie en/of het salaris
  • Persoonlijke/privé problemen
  • Verwachtingen die elkaar tegenwerken
  • Een (te) lage werkdruk

Het is duidelijk dat er bij ziekteverzuim meer aan de hand kan zijn dan ziekte. Veel kortdurend ziekteverzuim kan een voorbode zijn van een burn out, of een teken dat een medewerker niet lekker in zijn vel zit. Problemen in een team of met een leidinggevende kunnen een reden zijn dat een collega zich ziekmeldt. 

Omgaan met ziekteverzuim

Ziekteverzuim verminderenHoe ga jij er als leidinggevende of werkgever mee om wanneer een medewerker ziek is? Is er een verzuimprotocol? Deze dingen zijn in ieder geval verstandig om te doen wanneer een medewerker ziek thuis is:

1. Wees betrokken bij je medewerker

Niet alleen omdat je wil weten hoe snel zij/hij weer aan het werk kan. Wees juist betrokken vanuit interesse. Heb het beste voor met je medewerker en laat dit ook merken. Hierdoor zal de zieke medewerker zich gewaardeerd en gemist voelen. Steun van jou als leidinggevende is een belangrijke herstelfactor. Daarnaast zal een goede band met je medewerker er ook voor zorgen dat deze eerder zal vertellen wat er precies aan de hand is, zodat jij waar mogelijk kunt helpen. 

2. Hou een administratie bij van al het verzuim

Hou niet alleen bij hoe lang een collega ziek is geweest, maar ook hoe vaak en wanneer. Door dit structureel bij te houden – eventueel met het informatiesysteem – zal het makkelijker zijn om patronen te ontdekken. Merk je op dat een specifieke medewerker vaak kortdurend ziekteverzuim heeft? Dan kan dit een teken zijn dat er meer aan de hand is dan een kwakkelende gezondheid. 

3. Stel een verzuimprotocol op

Heb je nog geen verzuimprotocol? Dan is de hoogste tijd om er een op te stellen. In een verzuimprotocol leg je vast wat je van een zieke werknemer verwacht. Hoe een medewerker zich ziek moet melden, bereikbaarheid tijdens ziekte en hoe je contact onderhoud met en ondersteuning biedt aan de zieke. Ook leg je hierin vast wat de stappen zijn bij langdurig ziekteverzuim. Wanneer de bedrijfsarts om de hoek komt kijken, wanneer je contact opneemt met het UWV en wat er in het re-integratiedossier moet zitten. 

Pro-actief ziekteverzuim verlagen

Gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziekGelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek. Wil jij het ziekteverzuim in jouw organisatie verlagen? Zet dan in op betrokken en gelukkige medewerkers, dat geeft bewezen betere resultaten en minder verzuim. Ga na of de werkdruk gezond is, of de functies voldoende afwisselend zijn, of verwachtingen op elkaar afgestemd zijn en of medewerkers alles hebben wat nodig is om hun werk goed te doen. Investeer tijd in een prettige bedrijfscultuur en luister naar je medewerkers. Door te investeren in goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden voor je werknemers zal je merken dat je dit terug krijgt in een lager ziekteverzuim. 

Hulp nodig met het pro-actief verlagen van ziekteverzuim? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.